Тести в психіатрії

Діагноз психічного захворювання встановити непросто, зазвичай це відбувається в процесі досить тривалого спостереження за хворим в умовах стаціонару. Додаткові методи дослідження не мають у психіатрії такого великого значення, як в інших розділах медицини. Тому як допоміжний засіб при постановці діагнозу використовують різні психологічні тести. 

Теоретичні основи тестування в психіатрії

Психологічні тести, які застосовують в психіатрії, – це стандартизовані завдання, результат виконання яких дозволяє виміряти деякі психічні і особистісні характеристики пацієнта, а також оцінити його знання і навички. Ці тести повинні відповідати таким вимогам:

стандартності – сталості завдань та умов його виконання;
об’єктивності – тобто зведення до мінімуму можливості для досліджуваного цілеспрямовано впливати на результати дослідження;
надійності
– вона визначається за високого ступеня подібності результатів повторних вимірювань на одному і тому ж випробуваному без зміни його стану.

Теоретичні основи тестування були розроблені англійським психологом Гамільтоном в кінці 19-го століття. В даний час в психіатрії використовується безліч тестів, які дозволяють краще розібратися в особистості хворого, його інтелектуальних здібностях і ставленні до навколишнього світу. Тести часто допомагають виявити приховані форми психічних захворювань, ризик загострення захворювання, спроби самогубства і агресії, різні види симуляції і так далі.

Види психологічних тестів, що застосовуються в психіатрії

Психологічні тести, що застосовуються в психіатрії, поділяються на тести ефективності та особистісні тести. Тести ефективності (продуктивності) дозволяють оцінити інтелектуальну діяльність (мислення, пам’ять, увага), загальні та спеціальні здібності.

Особистісні тести в свою чергу поділяються на суб’єктивні, проективні і об’єктивні. Суб’єктивні особистісні тести містять шкали самооцінки, установок та інтересів. При проективних особистісних тестах досліджуваного пред’являється невизначений матеріал, який він повинен логічно доповнити і інтерпретувати. До об’єктивних тестів ставляться тести, за допомогою яких оцінюються реальні вчинки випробуваного.

Тести поділяються також на індивідуальні та групові, останні дозволяють виділити людей, які потребують більш глибокого обстеженні. Бувають тести вербальні (вони вимагають словесного відповіді) і невербальні (завдання на маніпулювання, наприклад, складання цілісної фігури з окремих частин), письмові, усні і апаратні.

Тести ефективності

Найбільш вживаним інтелектуальним тестом є тест Векслера, який представляє собою набір з 11 класичних методик, об’єднаних в одне ціле на основі спеціальної статистичної обробки результатів по кожній методиці. З них 6 завдань вербальних і 5 невербальних.

Відповіді оцінюються за встановленими шкалами. Кількість балів, отримана за всі завданням, за допомогою таблиць переводиться у відповідний коефіцієнт інтелекту (IQ). Тест Векслера виявляє не тільки рівень інтелекту, але і дозволяє оцінити ступінь розумової недостатності та розумової відсталості, тобто олігофренії.

Тести загальних здібностей виявляють володіння мовою та рахунком, точність сприйняття, здатність виділити суттєві деталі в мові, швидкість реакції і так далі. Тести спеціальних здібностей сьогодні частіше проводяться на комп’ютері, це дозволяє автоматично оцінити не тільки правильність відповідей, але час їх виконання.

Особистісні тести

Серед суб’єктивних особистісних тестів в психіатричній практиці найбільш поширені шкали Бека і Цунга. Вони дозволяють простежити, наприклад, як змінюються ознаки депресії під впливом лікування.

З особистих опитувальників найбільш поширений Міннесотський багатофазних особистісний опитувальник (ММPI). Він складається з 550 карток з твердженнями. У залежності від ставлення до них («верно »,« невірно »,« не знаю ») випробуваний розкладає картки на три групи. Обробка результатів дає профіль, який після цього. Тест дозволяє виявити аггравации (перебільшення хворобливих розладів), диссимуляция (приховування ознак захворювання) і прагнення показати себе в кращому світлі. Додаткові шкали дозволяють використовувати опитувальник ММPI для більш вузьких цілей виявлення певної симптоматики. Усі особисті тести мають спеціальні варіанти для дослідження дітей. Оригінальний патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник (ПДО) для виявлення особистісних відхилень у підлітків був розроблений А. Є. Личко.

З проективних особистісних тестів найвідомішим є тест Роршаха (тест чорнильних плям), заснований на аналізі сприйняття беззмістовних випробуваним стандартних плям. Цей тест застосовують для виявлення різних психічних розладів, визначення ризику самогубств і агресії.

Прикладом об’єктивних особистісних тестів є тести на конформність, тобто ступінь стійкості думок, переваг і вчинків випробуваного при груповому тиску підставний групи з 7-9 чоловік, яка діє за заздалегідь обумовленого планом.

Як проводиться в психіатрії обстеження за допомогою тестів

Найбільш ефективним вважається застосування батареї (набору тестів), який складається у відповідності до завдань дослідження. Наприклад, для підтвердження діагнозу шизофренії найбільш ефективною вважається батарея, що складається з тіста Роршаха, ММPI та деяких інших тестів. Така батарея доповнюється застосуванням інших методик (наприклад, класифікацією предметів та іншого), а також даними клінічного обстеження хворого.

Опубліковано у Здоровя. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *